ટપકું – ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૦

Advertisements

About જય ત્રિવેદી

"કનકવો" - ઈન્ટરનેટ અને અન્ય આકાશમાં ઉડતા રંગોનો સંગ્રહ
This entry was posted in ટપકાં and tagged , , . Bookmark the permalink.

One Response to ટપકું – ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૦

  1. જે કોઈ આનંદથી જીવી શકે છે તેનું કારણ તે કેટલું જાણે છે તે નથી પરંતુ તે કેટલું બધું નથી જાણતાં તે છે.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s